Theotokos Glykopfilousa Pskov wooden icons

Theotokos Glykopfilousa Pskov wooden icons Church icons

Theotokos Glykopfilousa Pskov Carved Frame Wooden Icons

Glykopfilousa Pskov Carved Frame Wooden Icons Theotokos Church icons

Theotokos Glykopfilousa Pskov Flat Wooden Icons

Glykopfilousa Pskov Flat Wooden Icons Theotokos Church icons

Theotokos Glykopfilousa Pskov Icon mount papers

Glykopfilousa Pskov Icon mount papers Theotokos Church icons

Theotokos Glykopfilousa Pskov Laminated Paper Icons

Glykopfilousa Pskov Laminated Paper Icons Theotokos Church icons