Various Synaxis of the twelve Saint Apostles Carved Frame Wooden Icons

Various Synaxis of the twelve Saint Apostles Carved Frame Wooden Icons
Synaxis of the twelve Saint Apostles Carved Frame Wooden Icons Various Church icons

3.94' x 5.51' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

3.94' x 5.51' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 3.94'' x 5.51'' size icon from our car..

$11.70

5.51' x 7.09' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

5.51' x 7.09' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 5.51'' x 7.09'' size icon from our car..

$23.40

7.09' x 9.45' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

7.09' x 9.45' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 7.09'' x 9.45'' size icon from our car..

$43.17

8.66' x 11.81' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

8.66' x 11.81' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 8.66'' x 11.81'' size icon from our ca..

$57.76

13.78' x 17.72' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

13.78' x 17.72' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 13.78'' x 17.72'' size icon from our c..

$78.97

15.75' x 19.69' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

15.75' x 19.69' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 15.75'' x 19.69'' size icon from our c..

$150.15

19.69' x 27.56' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

19.69' x 27.56' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 19.69'' x 27.56'' size icon from our c..

$220.35

27.56' x 35.43' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

27.56' x 35.43' Various Synaxis of the twelve Saint Apostles carved frame wooden icon

This is the 27.56'' x 35.43'' size icon from our c..

$390.00

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)